OPD – Ordebewaring Publiek Domein

De OPD opleiding duurt zes dagen. Onze acteur zal in totaal drie dagen aanwezig zijn om de situaties in de praktijk te oefenen met de cursisten. Alle onderwerpen worden eerst theoretisch ingeleid. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

Waarom hebben we agressiebeleid?
Welk probleem moet het beleid oplossen?
De rol als beveiliger: taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Autoriteit van de beveiliger
Verschillende interventies in het escalatiemodel
Sancties en/of maatregelen
Ordegesprek

We zien dat deze opleiding een andere houding vraagt van de beveiligers dan ze gewoon zijn. Er ligt nadruk op inzichten en oefenen. Begrijp waarom het effectiever is om op een bepaalde wijze te handelen. Heb inzicht in jouw rol in de dienstverlening aan een zich misdragende klant.

Bij deze opleiding wordt samengewerkt met IVON, Instituut Veiligheidsopleidingen Nederland uit Zwolle, die een licentie hebben, waarmee officiële examens kunnen worden afgelegd bij Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties, SVPB te Amersfoort.

Het basisexamen bestaat uit een praktijkdeel en een theoriedeel. Het praktijkdeel toetst vooral de manier waarop de verschillende interventies worden uitgevoerd en begrepen.
Na het basisexamen kunnen kandidaten ook het examendeel ordegesprekken doen. Beveiligers die dit examen passeren kunnen namens uw organisatie ordegesprekken voeren.
Het doel van de opleiding is beveiligers in hun rol te zetten. Zij zorgen voor orde en veiligheid, waar u ze voor inhuurt en waar wij ze in kwalificeren.
Examenkandidaten kunnen alleen worden opgegeven door opleiders met een licentie.

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over de OPD opleiding. Neem contact op voor meer informatie.

Gerrit Bruil

0654625999

info@enigmareflexica.nl