Meditatie

MEDITATIE EN DE BLIJVENDE EFFECTEN OP LICHAAM, GEEST EN HERSENEN

Door meditaties vinden er diepgaande verkenningen plaats van de geest, bedoeld om tot inzichten en bewustwording te komen en wellicht tot fundamentele verandering van ons wezen of het herstellen van verstoringen die daar ooit ontstaan zijn. Balans en rust bij jezelf te gaan ervaren en de koers van je leven zelf te bepalen. Een wens van vele mensen in deze hectische wereld van drukte en prestaties.

Aziatische leraren zeggen dat elk aspect van mediteren dat het lijden kan verlichten moet worden aangeboden en dus niet alleen aan hen die een spirituele zoektocht maken. Ik maak derhalve onderscheid in ‘het diepe pad’ en ‘het brede pad’.

Het diepe pad

Niveau I: De zuivere vorm, zoals beoefend in de eeuwen oude erfenis van het theravada-boeddhisme in Zuidoost-Azië en onder Tibetaanse yogi’s, een totale levensstijl van minimalisme en eenvoud en dagelijks urenlange meditatie in afzondering.
Niveau II: Op dit niveau zijn deze tradities losgeweekt van die totale levensstijl en in een vorm gegoten die beter bij het Westen past. Echter wel met de intentie van dagelijkse beoefening en aanpassing aan een levensstijl van minimalisme en bewustzijn op ons spirituele zijn.

Het brede pad

Niveau III: Door een verdere ontmanteling worden dezelfde vormen van meditatie uit hun spirituele context gehaald, vooral om ze nog verder en makkelijker te kunnen verspreiden. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), waarvan Jon Kabat-Zinn de grondlegger is en dat nu in duizenden klinieken, medische centra en ver daarbuiten wordt gebruikt is daar een voorbeeld van. Of transcendente meditatie (TM), dat klassieke mantra’s in het Sanskriet in een gebruiksvriendelijke omgeving aanbiedt.
Niveau IV: deze nog laagdrempeligere meditatievormen zijn qualitate qua het meest versneden, want die moeten vooral een zo breed mogelijke groep mensen bereiken. Voorbeelden hiervan zijn de hedendaagse trend van ‘mindfulness achter je bureau’ en enkele minuten durende meditatie-apps.

 

HOU VAN MENSEN EN GEBRUIK SPULLEN IN PLAATS VAN ANDERSOM.

Het is goed om ons te herinneren waarom wij dit leven op aarde leven:

-als een spiritueel wezen (ziel) dat een menselijke ervaring heeft (in een lichaam) op deze fysieke aarde

-met een zeer beperkt bewustzijn en herinneringsvermogen van ons werkelijke ZIJN

-met een diep verlangen naar liefde, verbinding en onze oorsprong

-met een brein en een veelheid aan emoties, die voortdurend strijd leveren om je aandacht

-met alle aardse verleidingen van macht, bezit, geld, status en de identificaties daarmee

-met als resultaat aangepast gedrag en een verloren ZELF